Saturday, 22/01/2022 - 19:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn An Châu

Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Quy trình quy định trình tự công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu đảm bảo công khai minh bạch thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ các bước thực hiện

1.   MỤC ĐÍCH

            Quy trình quy định trình tự công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu đảm bảo công khai minh bạch thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ các bước thực hiện

PHẠM VI

            Áp dụng đối với thủ tục: công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

            Cán bộ / công chức thuộc  phòng Giáo dục và đào tạo, VP UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này

2.   TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

3.   ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

-         VP:                            Văn phòng

-         UBND:                     Ủy ban nhân dân

-         TTHC:                      Thủ tục hành chính

-         TN&TKQ:              Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

-         GD&ĐT:                 Phòng giáo dục và đào tạo

 

 

 

4.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã;

01

 

 

 2- Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, công nhận.

01

01

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 (bộ)

5.4

Thời gian xử lý

 

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Giấy biên nhận

B2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạophòng

 

B3

Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và UBND cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ

Lãnh đạo phòng

Đoàn kiểm tra

10 ngày

 

B4

Soạn thảo mẫu tờ trình , dự thảo quyết định hành chính

Chuyên viên phòng

9 ngày

 

B5

Xem xét mẫu tờ trình nếu đảm bảo thì ký tờ trình và ký nháy mẫu quyết định hành chính trình UBND huyện

Lãnh đạophòng

Tờ trình

Biên bản kiểm tra

B6

Kiểm tra nội dung tờ trình, dự thảo Quyết định hành chính:

- Nếu đồng ý: ký vào văn bản liên quan

- Nếu không đồng ý:  chuyển lại lãnh đạo phòng xử lý.

Lãnh đạo UBND

19 ngày

Quyết định hành chính

 

B6

Tiếp nhận kết quả và vào sổ

In và phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận một cửa

Bộ phận TN&TKQ

Bộ phận văn thư

1 ngày

 

B7

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận TN&TKQ

Sổ theo dõi TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1.      

Giấy biên nhận hồ sơ

2.      

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính

3.      

Các biểu mẫu khác

7. HỒ SƠ LƯU: Bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

1.      

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

2.      

Giấy biên nhận

3.      

Quyết định hành chính

4.      

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

5.      

Các biểu mẫu khác

Hồ sơ được lưu tại Phòng GD&ĐT, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 101
Năm 2022 : 101